Tiroid fonksiyon testleri

Tiroid fonksiyon testleri

Tiroidin çalışmasını değerlendirmek için kullanılan testler (tiroid fonksiyon testleri) serumda tiroidi uyarıcı hormon (TSH), serbest T3 (sT3) ve serbest T4 (sT4) düzeyi ölçümleridir. Tiroidle ilgili fonksiyonlar değerlendirilirken sadece kan düzeyine bakmak yanlış sonuçlar doğurabilir. Hastanın o an içinde bulunduğu durum, örneğin gebelik varlığı ve gebelik haftası, aşırı stres, ciddi kronik hastalıkların varlığı, yoğun bakım ünitesinde yatıyor olması ve başka ilaç kullanımlarının olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin kişide tiroid hastalığı olmamasına rağmen, diyalize giren hastalarda veya yüksek doz kortizonlu ilaç kullananlarda tiroid fonksiyon testleri bozukmuş gibi çıkabilir. Tiroid fonksiyon testlerini yorumlamak tecrübeli bir hekimin işidir. Hepsinin normal aralıkta gibi görünmesi yanıltıcı olabilir. Santral hipotiroidi, tiroid hormon direnç sendromlarında ve hipofizden TSH üreten adenomlarda TSH, sT3 ve sT4 normal aralıklar içerisinde ama alt sınır veya üst sınıra yakın bir seviyede olabilir. Biz endokrinologlar TSH’nın sT3 ve sT4 düzeylerine nasıl reaksiyon verdiğine göre yorum yapıp ona göre karar veririz.

 

Paylaş: