Subklinik hipertiroidi

Subklinik hipertiroidi

Tiroid hormonları (sT3 ve sT4) normal düzeyde iken, TSH’nin normal aralığın altında olduğu durumları ifade eder. Hipertiroidinin hafif şeklidir. Klinik seyri kişiden kişiye değişebilir. Hiçbir şikayet olmayabilir ya da çarpıntı, kilo kaybı, halsizlik, ishal, sinirlilik, terleme gibi şikayetler değişik seviyelerde bulunabilir. İlerleyen yıllarda hastaların bir kısmı aşikâr hipertiroidiye ilerlerken (%0,5-7), bir kısmı da normale döner (%5-12). Tedavi kararı hastanın yaşına, ölçülen TSH düzeyine, hastalığın klinik bulgularına ve eşlik eden kalp hastalıklarına ve kemik erimesine göre verilir.

 

Paylaş: