Kimlere hangi sıklıkla Kolesterol ölçümü yapmak gerekir?

Kimlere hangi sıklıkla Kolesterol ölçümü yapmak gerekir?

Kişide kalp-damar hastalıkları yönünden hiçbir risk faktörü olmasa bile;

 1. 20 yaşından itibaren 5 yılda bir kez
 2. Erkeklerde 40 yaşından sonra 1-2 yılda bir kez
 3. Kadınlarda 50 yaş veya menopozdan sonra 1-2 yılda bir kez
 4. 60 yaşını geçince yılda bir kez, kolesterol ölçümü için hekime başvurmak gerekir.

Bazı durumlarda ise mutlaka yılda bir kez kolesterol düzeyi ölçümü yaptırmak şarttır. Bu durumlar;

 1. Şeker hastalığı,
 2. Kalp-damar hastalığıyla ilgili bulguların varlığı
 3. Birinci derece yakınlarında erken yaşta kalp-damar hastalığı olmak
 4. Birinci derece yakınlarında kolesterol yüksekliği olmak
 5. Hipertansiyon
 6. Obezite
 7. Sigara kullanmak
 8. Evre 3 ve daha ileri derecede kronik böbrek hastası olmak
 9. Romatoid artrit, SLE gibi kronik romatizmal hastalığı olmak
 10. Ailesel kolesterol yüksekliği ile ilgili bulguları olmak
 11. AIDS hastalığı olmaktır

 

Paylaş: