Aralıklı Açlık Hangi Alanlarda, Hangi Hastalıklarda Denenmiştir?

Aralıklı Açlık Hangi Alanlarda, Hangi Hastalıklarda Denenmiştir?

AA uygulamalarının temelini oluşturan ve etki mekanizmalarını ortaya koyan çalışmaların çoğu hayvan çalışmalarıdır. Hayvan çalışmalarında damar tıkanıklığı, zihinsel fonksiyonlar, bağışıklık sistemi ve metabolizma üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, yaşam süresini uzattığına ilişkin bulgular elde edilmiştir. Fare ve rat çalışmalarında AA ile olan metabolik faydaların AEK’dan daha fazla olduğu hatta kilo kaybı olmasa bile faydalı etkilerin gözlendiği raporlanmıştır. Rhesus maymunlarında kalori kısıtlanması ile bazı hastalıkların daha geç ortaya çıktığı raporlanmıştır. Yine kemirgen hayvanlarda yapılan çalışmalarda AA’ın hücrenin strese karşı direncini artırdığı ve bazı kanserlere karşı koruma sağladığı da bildirilmiştir. AA ile insanlarda yapılmış klinik çalışmalar da bulunmaktadır ancak hayvan çalışmalarına göre sayıca azdır. Ayrıca klinik uygulamalarımıza yön verecek nitelikteki randomize kontrollü çalışmalar yeni yeni yapılmaktadır. Klinik çalışmalar genellikle AA’ın kilo verdirici etkisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yine insan çalışmalarının birçoğu AA’ın kısa süreli (3-12 hafta) uygulandığı çalışmalardır. Bu çalışmalarda % 8-10’a varan kilo kayıpları bildirilmektedir. Daha uzun süreli çalışmalar oldukça az olmasına rağmen bu çalışmalarda da kilo verdirici etkisinin devam ettiği bildirilmiştir. Aralıklı açlık insanlarda genel olarak obezite, insülin direnci, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, bağışıklık sistemi, nörolojik etkiler, hipertansiyon ve kolesterol düzeyi üzerine olan etkileri gibi konularda araştırılmıştır. Henüz; hasta sayısı çok olan, kontrol gruplarıyla karşılaştırmalı, uzun süre takipli kaliteli çalışma sayısı yeterince fazla değildir. Yapılan çalışmaların çoğunda yukarıda bahsedilen alanlarda faydalı etkilerinin olduğu, uygun kişilerde, uygun diyet rejimi seçilerek, hekim ve diyetisyen kontrolünde uygun takip stratejileri ile AA’ın güvenli ve faydalı olabileceği şeklinde genel bir kanaat vardır.

 

Paylaş: