Aralıklı Açlığın Yan Etkileri Nelerdir? Gebeler ve Emzirenler AA Uygulayabilir Mi?

Aralıklı Açlığın Yan Etkileri Nelerdir? Gebeler ve Emzirenler AA Uygulayabilir Mi?

AA uygulamalarının özellikle ilk günlerinde hafif yan etkiler bildirilmiştir. Halsizlik, baş ağrısı, kas güçsüzlüğü, dehidrasyon (su eksikliği) bulguları, gut ve mide ülser aktivasyonu gibi… Çalışmalarda anksiyete ve psikolojik stres gibi durumlar da raporlanmıştır. Bu şikayetler genelde iyi tolere edilse de örneğin aktif peptik ülser hastalığı veya mide-oniki parmak bağırsağı kanaması olanlarda, hipoglisemiye kolay girebilen Tip 1 diyabetli hastalarda, yaşlılarda, dehidrasyonu tolere edemeyecek durumda olanlarda, malnütrisyonu (beslenme bozukluğu) olanlarda AA yapmamak gerekir. Postüral hipotansiyon (ayağa kalkınca olan tansiyon düşüklüğü), gut, kalpte ritm bozukluğu gibi yan etkiler daha çok uzamış açlık-starvasyonla ilişkili olup AA çalışmalarında çok raporlanmamıştır.

Diyabet ile birlikte koroner arter hastalığı, kronik böbrek hastalığı gibi ciddi kronik hastalığı olan bireylerde AA ile yapılmış klinik çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu tür hastalarda ortaya çıkabilecek zararlı etkilerin daha ciddi boyutlarda olabileceği akılda tutulmalıdır ve bu hastalara AA önermeyiz. Ayrıca AA uygularken aç kalınmayan zaman dilimlerinde yeterince ve dengeli beslenmemek, örneğin suyu az içmek, proteini kısmak, vitamin ve mineralleri yeterince almamak ile daha ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabileceği de bilinmelidir. Ciddi dehidrasyona bağlı felç, proteini aşırı kısmaya bağlı kas erimesi gibi durumlar özellikle uzun süreli ve kontrolsüz açlıklarda karşımıza çıkabilir. 

Gebelik, Emzirme ve Aralıklı Açlık

Diyabeti olan gebelerde ve emziren kadınlarda AA ile ilgili çalışma sayısı oldukça azdır. Bunlar da Ramazan orucu çalışmalarıdır. Çalışma sonuçları farklılık göstermekle birlikte genel olarak gebelere (ister diyabet olsun isterse olmasın) Ramazan orucu da dahil olmak üzere herhangi bir AA rejimini önermeyiz.

 

Paylaş: