Kolesterol yüksekliği tedavi edilmeli midir?

Kolesterol yüksekliği tedavi edilmeli midir?

Gerek bilinen bir kalp-damar hastalığı olmayıp yüksek kolesterol düzeyi bulunan kişilerde (yani kalp damar hastalığı açısından yüksek risk taşıyan kişilerde) ileride yaşanabilecek kalp-damar hastalıkları ve ölüm riskini azaltmak (primer koruma denir), gerekse tıkayıcı kalp-damar hastalığı olanlarda yeni olay ve ölüm riskini azaltmak (sekonder koruma denir) amacıyla kolesterol düşürücü tedavilerin faydalı olduğu büyük çalışmalarda ispatlanmıştır. LDL kolesterol düzeyi ne kadar yüksekse ve tedavi ile ne kadar fazla düşürülürse yararın o kadar fazla olduğu da araştırmalar sonucunda elde edilen en önemli bulgudur. Sitede ana sayfada bulunan Sistemik Koroner Risk Değerlendirmesi (SCORE: Systematic Coronary Risk Evaluation) isimli risk hesaplama yöntemi hem Avrupa’da hem de ülkemizde koroner kalp hastalığı riskini hesaplamada kullanılan bir araçtır. Elde edilen SCORE puanı ≥%10 ise çok yüksek risk, % 5-10 arasında çıkarsa yüksek risk, % 1-5 arasında ise orta risk, <%1 ise düşük risk olduğunu gösterir. Elbette bu tür hesaplamalar ileriye dönük % 100 kesinlikte bir değerlendirme yapamaz, ancak büyük oranda tahmin sağlayabildiği ve klinik açıdan bize yol gösterdiği için için kıymetlidir.

Share: