ENDOKRİNOLOJİ NE DEMEKTİR? NE İLE İLGİLENİR?

ENDOKRİNOLOJİ NE DEMEKTİR? NE İLE İLGİLENİR?

Türk Dil Kurumu’nda “iç salgı” anlamına gelen endokrin kelimesi Eski Yunancada “krino” yani “salgılamak” kelimesine, “iç” anlamına gelen “endo-” ön ekinin getirilmesi ile oluşturulmuştur. Bilim dalı anlamına gelen “-ology” son eki ile Endokrinoloji kelimesinin kazandığı son anlam ise “iç salgılarla ilgilenen bilim dalı” şeklinde olmuştur. Endokrinoloji vücudumuzda iç salgı denilen “hormon”larla, hormonların salgılandığı organlarla ve onların hastalıklarıyla ilgilenir. Ayrıca salgılanan hormonların vücuda olan etkileri her alanda kendisini gösterir; fiziksel-mental büyüme ve gelişme, metabolizma, enerji, üreme, hareket gibi birçok yaşamsal fonksiyonlar hormonların kontrolünde sağlanır. Vücudumuzda hormon salgılayan endokrin organlar şunlardır; pineal bez, hipotalamus, hipofiz bezi, tiroid bezi, paratiroid bezleri, pankreas, böbreküstü bezleri, kadınlarda overler, erkeklerde testisler. Endokrinoloji uzmanlarının ilgi alanına giren hastalıklar ise şunlardır;

Obezite

Şeker hastalığı

Kolesterol Yüksekliği

Metabolik Sendrom

Hipertansiyon

Hashimoto Tiroiditi

Guatr

Tiroid nodülleri

Tiroid bezi kanserleri

Hipotiroidiler

Hipertiroidiler

Hipofiz bezi yetmezliği

Hipofiz bezi adenomları ve kitleleri

Akromegali

Cushing Hastalığı

Prolaktin yükseklikleri

Erişkinlerde büyüme ve gelişme gerilikleri

Diaabetes İnsipidus

Uygunsuz ADH Sendromu

Hipoparatiroidi (paratiroid bezinin az çalışması)

Hiperparatiroidi (paratiroid bezinin fazla çalışması)

Hipoglisemiler (kan şekerinin düşük olması)

Nöroendokrin Tümörler

Böbreküstü bezi adenom ve kitleleri

Konjenital Adrenal Hiperplaziler

Adrenal yetmezlik (Böbreküstü bezinin az çalıştığı durumlar)

Feokromasitoma

Hipogonadizm (Cinsiyet ve üreme hormonlarının eksiklikleri)

Polikistik Over Sendromu

Hirsutizm (Kadınlarda aşırı kıllanma durumları)

Jinekomasti (erkeklerde meme büyümesi)

Osteoporoz (kemik erimesi)

D vitamin eksiklikleri

Diğer vitamin ve minerallerin eksiklik ve fazlalıkları

Share: